Tijdens de Algemene ledenvergadering is het interim-bestuur gekozen tot definitief bestuur:

Voorzitter; Siep Jan Riedstra
Ledenadministratie; Eddo Steensma
Secretaris: Cees Klarenbeek
Penningmeester; Robert de Rijk
Trainerscontact; Michiel Triebert