Nederlandse Boks Bond – Rayon Noord

Strijders Van Het Noorden. Boks en Atletiek Vereniging Frisia is aangesloten bij de Nederlandse Boks Bond en is actief deelnemer van Rayon Noord. NBB Rayon Noord komt uit tijdens wedstrijden als  “Strijders Van Het Noorden” uit de provincie Friesland, Groningen en Drenthe.

Uitsluitend aangesloten verengingen die zijn aangesloten bij de NBB zijn gecertificeerd om boks les te mogen geven. Rayon Noord organiseert tal van onderlinge boks activiteiten.

District Trainingen

Er worden District trainingen georganiseerd voor de aangesloten boksscholen. Ook bij BAV FRISIA hebben er gezamenlijke districtstrainingen plaatsgevonden.

Graduering examens
Er worden 2 maal per jaar gradueringsexamens afgenomen voor recreanten district Noord. November 2018 en April 2019 zijn de eerstvolgende examen datums. Boks verenging Assen organiseert November 2018.