Update:  Trainingen zijn uitsluitend te reserveren via onze app!

 • Maximaal 20 leden toegestaan zodat deze verdeeld over 2 zalen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen hebben.
 • Vaste recreanten trainingspartner ook toegestaan op maandagavond zodat op 1,5 meter afstand van de overige leden kan worden getraind.
 • Zonder reservering, geen deelname.
 • RIVM en BAV-Frisia richtlijnen blijven van kracht.

We hopen dat we met het organiseren van de 1,5 meter recreanten trainingsavond op maandag weer voor alle leden een geschikte boks training kunnen aanbieden!

Vanaf 1 juli 2020 zijn contactsporten weer toegestaan met inachtneming van de richtlijnen. BAV FRISIA heeft de volgende maatregelen genomen. De looprichting en afstand van 1.5 meter is aangegeven bij binnenkomst en bij het verlaten van de boksschool. Het is verplicht het protocol te volgen.

· Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

· Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • keelpijn,
 • (licht) hoesten,
 • benauwdheid,
 • verhoging, koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk of smaak:

· Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)

· Vermijd drukte

· Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie

· Schud geen handen

LEDEN

Uitsluitend toegang met de toegangspas. Heb je geen toegangspas? Controleer je ongewenste mail of neem dan contact op met ledenadministratie@bav-frisia.nl voor het downloaden van de app met toegangspas voor op de mobiele telefoon. Geen Pas= Geen Toegang.

PROEFLES

Aanvraag uitsluitend via de website. Vul je gegevens vooraf in via de website. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens vooraf worden gedeeld met de trainer. Meld je maximaal 3 dagen van te voren aan via https://bav-frisia.nl/boksen/proefles/

LOSSE LES

Tot nader bericht vanuit de overheid is het niet mogelijk een losse les te volgen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan uitsluitend via de website. Het document inschrijfformulier kan worden gemaild naar; ledenadministratie@bav-frisia.nl. Na ontvangst sturen wij je de inloggegevens voor de mobiele app waarmee je toegang hebt tot de boksschool. 

TRAINING ZONDER CONTACT

Op vrijdag avond is er de conditie / zaktraining. Er is op deze avond geen lichamelijk contact tussen de deelnemers.

Protocol

Boks en Atletiek Vereniging Frisia heeft dit protocol met alle zorgvuldigheid opgesteld om ervoor te zorgen dat trainingen kunnen worden hervat conform de RIVM en Gemeentelijke richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn verplicht en dienen door alle deelnemers te worden gerespecteerd en nageleefd zonder enige vorm van concessie.

Hervatten trainingen vanaf 1 juli 2020.

Deelnemers Uitsluitend geregistreerde contributieleden of geregistreerde proefles deelnemers
Leeftijd Vanaf 12 jaar
Aanmelden Via scan balievrijwilliger ofProefles via website
Aantal deelnemers Maximaal 40 verdeelt over 2 zalen binnen + buitenplein indien weer het toelaat
Afstand tussen deelnemers 1,5 meter bij entree en verlaten accommodatie
Aankomst Vanaf 10 minuten voor aanvang les. Kom niet eerder!Volg de looproute op minimaal 1,5 meter afstand van je voorganger  Reinig de handen bij de aangegeven punten.Volg de aanwijzing van de trainer op.
Vertrek Volg de aanwijzing van de trainer op.Binnen 10 minuten einde les. Vertrek niet later om contactmoment met leden andere groep te voorkomen.Reinig je mat en volg op aanwijzen van de trainer je voorganger op 1,5 meter.Reinig daarna je handen bij het verlaten van de boksschool bij de aangewezen punten.
Douchen Het is NIET toegestaan om te douchen op de sportschool.
Toilet gebruik Toilet na gebruik reinigen. 1,5 meter wachtafstand
Drinken Voldoende eigen drinken / bidon meenemen. Er mag GEEN gebruik worden gemaakt van de drinkvoorzieningen op de boksschool. Drinken bij de eigen mat neerleggen
Ontsmetten Iedere deelnemer ontsmet haar of zijn eigen mat en gebruikte voorwerpen met de beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen.
Parkeren Parkeer de fietsen met ruime afstand van elkaar aan de rechterkant van de ingang. Parkeer auto’s op ruime afstand aan de linkerkant en daarna buiten op de straatkant. Wanneer ieder de voorschriften vanaf 10 minuten voor aanvang training respecteert, is contact tussen groepen niet mogelijk.
Contactpersonen Namens het bestuur; Eddo Steensma / info@bav-frisia.nl